svatba v kostele

Chystáte svatbu v kostele v Arcidiecézi olomoucké?
Vybavte se informacemi!

 Milí snoubenci, 

uvažujete-li o svatbě v našem děkanátu, čekají vás dva úkony:

     ■   nejprve zajděte za knězem (oddávajícím) a domluvte se s ním na termínu a všech ostatních náležitostech,
     ■   poté se přihlaste do kurzu "manželské části" přípravy.   

Termíny kurzů a možnosti přípravy v 2023/2024:

 

od víkendu 22. - 24. září 2023
začíná šestiměsíční kurz (šest víkendů) pro nesezdané páry.
Připraveny jsou různé interaktivní přednášky, workshopy, diskuze, při kterých mohou účastníci lépe poznat sebe, partnera a především svůj partnerský vztah.
Více informací a přihlášky - zde