Pro snoubence

   

SVATBA V KOSTELE

V Olomoucké arcidiecézi je příprava na manželství rozdělena na tzv. kněžskou a manželskou
část. V praxi to znamená, že oba snoubenci absolvují část přípravy na manželství s knězem a druhou
část s manželskými páry. S přípravou začněte co nejdříve - z organizačních důvodů ideálně alespoň
6 měsíců před plánovaným termínem svatby - a to návštěvou kněze !!!
Obě části můžete potom absolvovat souběžně.

KNEZSKA CAST-  Probírá se nejen průběh a náležitosti vlastního obřadu, ale také vlastní teologická podstata svátosti manželství, kterou se chystáte uzavřít.
-  Administrátor farnosti místa sňatku, oddávající a ten, který vás připraví nemusí být jedna a tatáž osoba.  Zodpovědným za náležitosti sňatku je však administrátor farnosti, kde proběhne sňatek, proto je dobré zajít nejprve za ním.

 

MANZELSKA CAST- I zde se bude mluvit o životě ve víře, ale také o konkrétních praktických tématech. Všechna setkání jsou vedená s důrazem na podporu komunikace mezi snoubenci. Lektoři postupně odpřednáší 4 témata a předloží snoubencům také různé tipy ke vzdělávání či k společně strávenému času.
- Příprava je buď zdarma, nebo snoubenci přispívají na režijní náklady kurzu - u víkendových kurzů se hradí ubytování a strava.

Kurz je určen pro každého, kdo chce rozumět své plodnosti a vědomě se podílet na jejím naplnění; pro ty, kdo předchází početí, i pro ty, kteří chtějí početí dosáhnout. Kurz symptotermální metody (STM) přirozeného plánování rodičovství pro manžele, snoubence a další zájemce je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů.