Pro seniory

Aktuální programy pro seniory najdete na našem mateřském webu www.rodinnyzivot.cz

V roce 2022 opět připravujeme tradiční pobyty pro seniory na poutních místech. Během pobytů bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti pomazání nemocných, k rozhovoru s knězem i s lektorkami. Začínáme první den večer (růžencem, mší svatou nebo večeří) a končíme třetí den obědem. Přihlášeným pošleme informace e-mailem nebo poštou. Přihlásit se je třeba přímo na vybraném poutním místě.

Více informací - zde.