Informace naleznete - zde - Příprava snoubenců na manželství

První svaté přijímání je důležitým okamžikem v životě dítěte i velkkou událostí pro celou rodinu.
Pro rodiče je tato příprava příležitostí sdílet své vlastní zkušenosti i načerpat další inspiraci pro autentické prožívání víry uprostřed nejužší rodiny.
V tomto školním roce budou čtyři setkání rodičů v návaznosti na přípravu dětí ve farnostech sv. Václava a Hodolany. 

Miniškola partnerských dovedností

Na doporučení kněze, který bude křtít vaše dítě, probereme z pohledu rodičů ve dvou setkáních, tato dvě témata:
- 1. Bůh a náš vztah k Němu prožívaný v rodině
- 2. Trvalý partnerský vztah a co se pro něj dá dělat
(trocha psychologie a komunikačních technik, které fungují)