Centrum pro rodinu děkanátu Olomouc je nestátní nezisková organizace. Od roku 2019 je dalším z pastoračních středisek Arcibiskupství olomouckého, jejichž hlavním posláním je podporovat a hájit tradiční hodnoty manželství, mateřství a rodiny, zprostředkovávat vzdělávací, poradenské a volnočasové aktivity. Naše programy navazují na dlouholeté zkušenosti Cenra pro rodinný život, které zahájilo činnost v roce 1990.