Centrum pro rodinu děkanátu Olomouc je nestátní nezisková organizace.
Od roku 2019 je dalším z pastoračních středisek Arcibiskupství olomouckého, jejichž hlavním posláním je podporovat a hájit tradiční hodnoty manželství, mateřství a rodiny, zprostředkovávat vzdělávací, poradenské a volnočasové aktivity. Naše programy navazují na dlouholeté zkušenosti Centra pro rodinný život, které zahájilo činnost v roce 1990.

 

Aktivity a činnosti Centra směřují k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů.

Centrum vychází z křesťanských zásad a jeho hlavním cílem je :
• podporovat zdravé fungování rodin, pomáhat rodinám neúplným
• zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity (příprava snoubenců, přednášky a kurzy pro manžele, rodiče i jednotlivce)
• nabídky aktivit pro společný volný čas rodičů a dětí ( jednorázové akce, víkendy, rodinné dovolené)
• nabízet prostor pro vzájemné setkávání