Centrum pro rodinu děkanátu Olomouc

je od roku 2019 dalším z pastoračních středisek Arcibiskupství olomouckého,
jejichž hlavním posláním je podporovat a hájit tradiční hodnoty manželství,
mateřství a rodiny. Naše programy navazují na aktivity Centra pro rodinný život,
které zahájilo činnost v roce 1990. Jsou zaměřené na podporu rodin a jejich členů, posilování a prohlubování manželských a rodinných vztahů.

Vycházíme z křesťanských zásad a našim hlavním cílem je :
• podporovat fungování zdravých rodin a pomáhat rodinám neúplným
• organizovat a zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity
příprava snoubenců na manželství, přednášky a kurzy pro manžele, rodiče i jednotlivce
• nabízet možnosti rodičům s dětmí aktivně prožít společný čas 
jednorázové akce, víkendové programy, rodinné dovolené, duchovní cvičení
• nabízet prostor pro vzájemné mezigenerační setkávání 

V naší arcidiecézi spolupracujeme s děkanátními centry pro rodinu, v rámci České republiky pak s dalšími rodinnými centry, sdruženými v Rodinném svazu ČR.

Plán činnosti našeho centra na aktuální rok najdete - zde

Na sklonku roku 2020 byl za účelem podpory spolupráce děkanátního centra se státními, krajskými  a obecními institucemi založen spolek: 

Centrum pro rodinu Véna Olomouc z.s. 
Václavské nám. 810/6
779 00 Olomouc

(kde nás najdete - mapa)

IČ: 09736778
DIČ: CZ09736778
Číslo účtu: 2101926303 / 2010