Pro rodiny

Události a inspirace z Centra pro rodinný život naleznete - zde

Zahájení 23. 10. 2021 ukončení 12. 3. 2022
Setkání budou probíhat na faře u sv. Mořice.
Přihláška ke stažení - zde
Všechny Ludmily, Lídy i Lidušky a rodiny
zveme do farnosti Suchá Loz v děkanátu Uherský Brod,
kde je kostel zasvěcený svaté Ludmile.
18.9.2021

Sobotní program nabídne duchovní i zábavný program pro rodiny s dětmi a také vylosujeme vítěze z Prázdninového putování rodin se svatou Ludmilou.

Milé rodiny, zveme vás na tradiční pouť rodin na Svatý Hostýn.
Tematicky budeme čerpat z roku sv. Josefa a celým dnem nás tak bude provázet tento vzácný světec.

28. srpna od 10:15 hod

V letošním roce si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily – manželky knížete Bořivoje a babičky svatého Václava. Navštivte během prázdnin místa ve svém okolí, kde ji uctívali naši předkové, kde je vyobrazena nebo kde jsou po ní pojmenované charitní či sociální služby. Během letního projektu se dozvíte spoustu zajímavostí z jejího života, uvidíte ji znázorněnou na obrazech, vitrážích,… Někde najdete sochu, jinde bude třeba jen blízká spojitost jako například křest jejího manžela či kopie Palladia země české. Někde vás zavedeme na místo spojené s úctou jejího vnuka – svatého Václava a můžete se zapojit do rodinné soutěže.

Více informací naleznete na stránkách pořadatele - zde

Drahé dcery, drazí otcové, dovolujeme si vás pozvat na již devátý ročník zážitkového víkendu pro otce s dcerou ve věku mezi 16-20 lety.  Nabízíme vám možnost strávit společně několik dnů a prostor pro společný prožitek i vzájemné poznání. Akce neklade zvláštní požadavky na fyzickou kondici. Mnohem více jde o to být spolu a vzájemně si naslouchat.

Více informací a přihlášky na stránce pořadatele - zde

odkaz na stránky Arcidiecézního centra pro rodinný život.

Křížová cesta namluvená a nazpívaná dětmi pro děti

zdroj - Víra v rodině, Youtube

odkaz - zde

Křížová cesta za rodiny

 

Náš nebeský Otče, tuto křížovou cestu Ti obětujeme jako prosbu o milosti potřebné pro naše rodiny.

  1. Zastavení – Pán Ježíš je odsouzen na smrt

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

 neboť  svým křížem jsi vykoupil svět.

 Duchovně poznávací procházka Olomoucí
 pro rodiny, přátele, nebo jednotlivce

 Jste v Olomouci a chcete vyjít ven,
 nesedět stále doma a dozvědět se přitom něco nového a zajímavého?
 Nabízíme vám využít naučně duchovní cestu po historické části Olomouce, kterou připravilo Centrum pro rodinný život v Olomouci.

září - listopad 2021
o výchově (nejen) dětí ...
- pozitivně
- zážitkově
- efektivně
aneb co, jak a proč funguje či nefunguje ... 
pod vedením lektorky Mgr. Marcely Anežky Kořenkové.