Pro rodiny

Události a inspirace z Centra pro rodinný život naleznete - zde

21. - 27. června v Římě   

rezervace míst na pouti s CPR-Val.Mez.  na tel. 571 621 285

více informací - zde

ve dnech 7. - 15. května 2022 
chceme vyzvednout nezaměnitelnost, nezastupitelnost a jedinečnost role každého člena rodiny.

Informace o akcích - zde 
Pracovní list pro rodiny - zde

19. března v 9:00 
od kostela v Hlubočkách do Posluchova
křížovou cestou - 
,,Z údolí vzhůru..." 

potřebují děti i rodiče, viďte ...

Proto vás zveme 18. června na dopolední seminář zaměřený na techniky podpory, povzbuzování a zdroje těchto dovedností,

30. září - 2. října
Drahé dcery, drazí otcové,
dovolujeme si vás pozvat na na již jedenáctý ročník zážitkového víkendu pro otce s dcerou ve věku mezi 16-20 lety. 

Více informací a přihlášky - zde

odkaz na stránky Arcidiecézního centra pro rodinný život.

Křížová cesta namluvená a nazpívaná dětmi pro děti

zdroj - Víra v rodině, Youtube

odkaz - zde

Křížová cesta za rodiny

 

Náš nebeský Otče, tuto křížovou cestu Ti obětujeme jako prosbu o milosti potřebné pro naše rodiny.

  1. Zastavení – Pán Ježíš je odsouzen na smrt

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

 neboť  svým křížem jsi vykoupil svět.

 Duchovně poznávací procházka Olomoucí
 pro rodiny, přátele, nebo jednotlivce

 Jste v Olomouci a chcete vyjít ven,
 nesedět stále doma a dozvědět se přitom něco nového a zajímavého?
 Nabízíme vám využít naučně duchovní cestu po historické části Olomouce, kterou připravilo Centrum pro rodinný život v Olomouci.

duben - červen ; začínáme 13. dubna v 18:00 hod - pozor změna !!!
o výchově (nejen) dětí:
- pozitivně, zážitkově, efektivně
- co, jak a proč funguje či nefunguje ... 
pod vedením lektorky Mgr. Marcely Anežky Kořenkové.