Naším posláním je umožnit každému návštěvníkovi udělat další krok při hledání. Hledání životních odpovědí, hledání víry a toho, co nás přesahuje. Jsme křesťané, ale můžete s námi mluvit o jakémkoliv pohledu na Boha, o kterém přemýšlíte. Odkaz na web - zde

Perinatální hospic Dítě v srdci je registrovaná služba odborného sociálního poradenství. Poskytujeme pomoc a podporu nejen v oblasti sociální, ale i krizové intervence a poradenství pro pozůstalé.

odkaz na stránky - zde

podpora rodičů a rodin po ztrátě dítěte

odkaz na stránky - zde

Jak dál po rozchodu a rozvodu ...

odkaz na stránky - zde

nabízené Maltézskou pomocí, o. p. s.
zřízenou Českým velkopřevorstvím suverénního řádu Maltézských rytířů.

odkaz na stránky - zde 

je dobrovolný a důvěrný proces.
Je jednou z možností, jak vyjasnit obtížné situace ve vztazích a zároveň podpořit manžele k jejich vlastním rozhodnutím.

Více informací a kontakty - zde

Máte pár měsíců nebo i roků po svatbě ?
A chcete si popovídat o svých radostech i starostech s jiným manželským párem ?

Výborně, jste ve správný čas na správném místě ...

nabízené - Centrem pro rodinný život 
v Olomouci !!!

ceník poradenství,
informace kam přijít,
návod jak se objednat ...
naleznete na stránkách Centra pro rodinný život, z.s. - zde