Pro rodiny

Události a inspirace z Centra pro rodinný život naleznete - zde

duben - červen ; začínáme 13. dubna v 18:00 hod - pozor změna !!!
o výchově (nejen) dětí:
- pozitivně, zážitkově, efektivně
- co, jak a proč funguje či nefunguje ... 
pod vedením lektorky Mgr. Marcely Anežky Kořenkové.