Pro manžele

animaro plaktek

Kurz Animaro
3.ročník 2021/2023

Proč Animaro?
Vzdělávací cyklus Animaro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana Graubnera, který si přeje, aby v diecézi
působily manželské páry, které budou pomáhat kněžím v pastoraci, ve formaci a vzdělávání rodin.
Název Animaro je složen ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem
kurzu je připravit manželské páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat k “oživování duší” rodin.
Komu je kurz určen:
Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě
k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit
pro rodiny, doprovázení rodin ve spolupráci s děkanem a příslušným knězem.

  

Srdečně Vás zveme na kurz Manželské  večery, který je  určen  pro všechny manželské  páry,  které  chtějí budovat    pevný   a   trvalý  vztah,  mají  zájem  své manželství zlepšovat a nebo i  pro ty, kteří procházejí náročným  obdobím...

"Hodně nás to sblížilo. Manželství dostalo jiskru. Každý den se těším na manžela až přijde z práce."

"Kurz nám dal naději, že věci lze změnit. Že existuje úzce prožívaný vztah a že je to práce a vůle obou."

"Uvědomila jsem, si že manžela opravdu nepřetvořím k obrazu svému."