nabízené Maltézskou pomocí, o. p. s.
zřízenou Českým velkopřevorstvím suverénního řádu Maltézských rytířů.
více informací - zde