proběhne v Olomouci v úterý 19. dubna 2022.

Program:


9:15 mše svatá v katedrále
10:30 dopolední program - úvod, přednáška Marie Oujezdská -
pastorace seniorů, práce ve skupinách
12:00 Anděl Páně + oběd
13:00 odpolední program, pastorace seniorů, skupinky, informace
14:15 závěr, požehnání


Na akci je třeba se přihlásit do 10. 4. 2022
více informací a přihlášky - zde