za děti, které odešly příliš brzy ...

11. prosince 2022

Druhá neděle v prosinci je Světovým dnem památky zesnulých dětí.
Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě.

 
 
V neděli 11. prosince 2022 vás zveme do Baziliky Navštívení Panny Marie
na Svatém Kopečku u Olomouce.
V 15:00 hod mše svatá,
po mši setkání ve farním centru na téma "Dítě v srdci"
krátké video - zde