19. - 20. března
Začíná u kostela Božského Srdce Páně v Hlubočkách.
Sraz v sobotu 19. března  v 9 hod 
na startu křížové cesty -  " Z údolí vzhůru ..."  popis a mapa - zde   

Křížovou cestou nás povede (kromě sv. Josefa)
o. Josef Opluštil.
Až k poslednímu zastavení v Posluchově.

 

Odtud :

varianta A - po příchodu do Posluchova:
- pokračování vlastním programem s individuálním návratem domů.

 

varianta B - po příchodu do Posluchova:
- pokračujeme společně k pevnosti Radíkov 
- cestou oběd v přilehlých restauracích
- v pevnosti pro nás bude připraven "minikurz přežití" jehož náplň přizpůsobíme
aktuálnímu počasí, věkovému průměru účastníků i speciálním požadavkům,
pro představu o možnostech více - zde  
- po skončení "minikurzu přežití"
- pokračování vlastním programem s individuálním návratem domů.

 

varianta C - po skončení "minikurzu přežití":
- pro odvážné a otužilé - do setmění příprava táboráku a bivaků na přespání v areálu pevnosti
- táborák s opékáním buřtů (možná bude i stezka odvahy)
- nocleh ve vlastním bivaku
- ráno 20. března ...
- zálesácká snídaně a přesun na mši do baziliky (7:30 nebo 10:00)
- po mši oficiální ukončení pouti před bazilikou
- pokračování vlastním programem s individuálním návratem domů.


Varianta tras, které chcete jít je na vás.
(Jen A, A+B, nebo A+B+C)
Počasí bude svěže jarní, obzvláště v noci...


Na pouť se přihlašujte - zde 

cena:
A - zdarma
B - záloha 100,-Kč/osoba (doplatek na místě nebo po skončení akce)
C - záloha +100,-Kč/osoba (doplatek na místě nebo po skončení akce)

Platební údaje obdržíte po registraci vaší přihlášky.